Curs 2011-2012

Esdeveniments, notícies i altres documents de l'Institut Puig Castellar
Ètica de 1r d'ESO

Activitats que ha de realitzar durant l'estiu l'alumnat de 1r d'ESO amb la matèria d'Ètica pendent

Llengua castellana 1r d'ESO

Activitats que ha de realitzar durant l'estiu l'alumnat de 1r d'ESO que tingui pendent la matèria de Llengua castellana

Llengua catalana

Activitats que ha de realitzar durant l'estiu l'alumnat amb la Llengua catalana pendent

Anglès

Activitats que ha de realitzar durant l'estiu l'alumnat amb la matèria d'Anglès pendent

Música 1r d'ESO

Activitats que l'alumnat de 1r d'ESO amb la Música pendent haurà de fer durant l'estiu

Música de 3r d'ESO

Activitats que l'alumnat de 3r d'ESO amb la Música pendent haurà de fer durant l'estiu

Francès

Activitats per realitzar durant l'estiu per part de l'alumnat de Francès

Tecnologia

Activitats que han de realitzar durant l'estiu els alumnes amb la tecnologia pendent

Tecnologia de 3r

Dossier amb les activitats que han de realitzar durant l'estiu els alumnes de 3r d'ESO amb la Tecnologia pendent

Llatí de 4t

Activitats que han de realitzar durant l'estiu els alumnes de 4t d'ESO amb el llatí pendent

Matemàtiques 3r d'ESO

Exercicis de Matemàtiques que han de realitzar els alumnes dels grups flexibles de 3r d'ESO durant l'estiu

Matemàtiques 4t d'ESO

Exercicis de Matemàtiques que han de realitzar els alumnes dels grups 4t A i 4t B durant l'estiu