Hacking ubuntu metasploit

Fitxer application/x-msdos-program Client EXE
Cal executar en el atacant per generar el exe despres el passem al client
Fitxer application/x-msdos-program Server Side EXE
Fitxer Keylogger
Fitxer DER/PEM/Netscape-encoded X.509 certificate Keylogger READER