Escola del Mar

Visites dels alumnes de 1r d'ESO a l'Escola del Mar de Badalona
L'Escola del Mar (2004)
Visita dels alumnes de 1r d'ESO a l'Escola del Mar de Badalona.
L'Escola del Mar (2003)
Comentaris d'alumnes d'una visita a l'Escola del Mar de Badalona
L'Escola del Mar (2001)
Comentari d'una visita a l'Escola del Mar de Badalona.
L'Escola del Mar (2000)
Visita a l'Escola del Mar de Badalona realitzada pels alumnes de 1r d'ESO
L'Escola del Mar (2010)
Comentaris d'una visita dels alumnes de 1r d'ESO a l'Escola del Mar de Badalona
L'Escola del Mar (2009)
Comentaris d'alumnes de 1r de la visita a l'Escola del Mar de Badalona
L'Escola del Mar (2002)
Comentaris d'una visita dels alumnes de 1r d'ESO a l'Escola del Mar de Badalona