Excursions

Comentaris i fotografies d'excursions diverses
Excursión a Ampurias
Excursión a Ampurias de alumnos de 1º de bachillerato (curso 2000-2001)
Fageda d'en Jordà
Comentaris d'alumnes de 1r d'ESO d'una excursió a la Fageda d'en Jordà.
Girona-Figueres
Una visita cultural a Girona i al Museu Dalí dels alumnes de 4t d'ESO
Montblanc i Santes Creus
Impressions d'una visita a Montblanc i Santes Creus
Museu de la Ciència de Terrassa
Comentaris d'una visita dels alumnes de 3r d'ESO al Museu de la Ciència de Terrassa
Parc Güell
Impressions dels alumnes de 1r i 2n d'ESO.
Poblat ibèric de Calafell
Comentaris d'una visita al poblat ibèric de Calafell dels lumnes de 2n d'ESO
Excursions
Comentaris sobre excursions, visites i altres sortides culturals
Les mines prehistòriques de Gavà
Comentaris d'una visita dels alumnes de 2n d'ESO
Port Aventura
Sortida a Collserola
Alumnes de 1r d'ESO comenten una excursió a Collserola
Sortides
Comentaris i fotografies de diferents sortides recreatives
Excursió a Besalú
Excursió a Besalú i a la Fageda d'en Jordà dels alumnes de 1r d'ESO
Poblat ibèric Puig Castellar
Comentaris d'una visita (abril de 2003) al Poblat ibèric Puig Castellar
Aiguamolls de l'Empordà
Comentaris d'una excursió als Aiguamolls
Poblat ibèric Puig Castellar
Visita al poblat iberìc Puig Castellar