Física i química

PROFESSORS Ana Justo, tutora de 3D Laura Porrino, tutora 2A Esther Marco, coordinadora de batxillerat. Montserrat Pagès, cap de departament./
Programacions

programacions de les assignatures que imparteixen els professors del departament.

CRITERIS D'AVALUACIÓ PER EX-ALUMNES

En el moodle del nostre institut trobareu les instruccions per l’examen de recuperació, apareix com feina de recuperació del curs corresponent.

Articles

articles publicats en revistes especialitzades