3ESO

Carpeta on es pot trobar tota la informació i material per recuperar l'assignatura de tercer.
Fitxer Octet Stream Criteris_3ESO
Hi ha els continguts i els criteris d'avaluació per aprovar el tercer curs.
Fitxer Octet Stream Recuperació_3ESO
Hi ha tota la informació per recuperar el tercer curs.
Fitxer Octet Stream Activitats_recuperacio_3ESO
Hi ha les activitats que s'han de fer i entregar el dia de l'examen.