Departament de Ciències Socials

Qui som?

PROFESSORAT I MATÈRIES 2020-2021

 

Què fem?

 

El Seminari de Geografia i Història imparteix les següents matèries:

- Ciències Socials de 1r. d'ESO (continguts comuns de Geografia i Història).

- Ciències Socials de 2n. d'ESO (continguts comuns d'Història i Geografia).

- Ciències Socials de 3r. d'ESO (continguts comuns de Geografia i Història).

- Ciències Socials de 4t. d'ESO (continguts comuns d'Història).

- Història del Món Contemporani (matèria de modalitat de 1r. per als Batxillerats Humanístic i de Ciències Socials).

- Història (matèria comuna de 2n. de Batxillerat).

- Història de l'Art (matèria de modalitat de 2n. per als Batxillerats Humanístic i de Ciències Socials).

- Geografia (matèria de modalitat de 2n. per al Batxillerat de Ciències  Socials).

- Treball de Recerca (matèria comuna de 2n. de Batxillerat)

 

El Seminari d'Economia imparteix les següents matèries:

Economia (assignatura optativa de 4t d'ESO)

Economia i Organització de l'Empresa I (Matèria de modalitat de 1r per al Batxillerat de Ciències Socials)

Economia i Organització de l'Empresa II (Matèria de modalitat de 2n per al Batxillerat de Ciències Socials)

Treball de Recerca (matèria comuna de 2n de Batxillerat)

 

Programacions Geografia i Història

Programació de 1r d'ESO

Programació de 2n d'ESO

Programacions de 3r d'ESO

Programació de 4t d'ESO

Programació Batxillerat

Recuperacions pendents

Convocatòria Març 2020 4rt ESO

 

 L'alumnat que va cursar l'any passat 4rt d'ESO i va suspendre l'assignatura pot presentar-se a la convocatòria extraordinària de març. El llistat de continguts que es presenta a continuació pot ajudar a preparar l'examen. 

Dossier preparació examen 

Convocatòria Gener 2020

 

L'alumnat ha de lliurar un dossier a mà, com a data màxima el 24 de gener, a partir dels quaderns corresponents. Es tindrà en compte l'evolució de cada alumne durant el curs actual.

Quadern de recuperació socials 1 ESO

Quadern de recuperació socials  2 ESO

Quadern recuperació socials 3 ESO

Calaix de sastre

 Revista d'Història recomanada per a tots els cursos

 

Sortides

 

Fotos sortida Serralada de Marina

Una mica d'Història del Seminari

 

Premi a un alumne.