Departament de Ciències Socials

Qui som?

PROFESSORAT I MATÈRIES 2020-2021

 

Què fem?

 

El Seminari de Geografia i Història imparteix les següents matèries:

- Ciències Socials de 1r. d'ESO (continguts comuns de Geografia i Història).

- Ciències Socials de 2n. d'ESO (continguts comuns d'Història i Geografia).

- Ciències Socials de 3r. d'ESO (continguts comuns de Geografia i Història).

- Ciències Socials de 4t. d'ESO (continguts comuns d'Història).

- Història del Món Contemporani (matèria de modalitat de 1r. per als Batxillerats Humanístic i de Ciències Socials).

- Història (matèria comuna de 2n. de Batxillerat).

- Història de l'Art (matèria de modalitat de 2n. per als Batxillerats Humanístic i de Ciències Socials).

- Geografia (matèria de modalitat de 2n. per al Batxillerat de Ciències  Socials).

- Treball de Recerca (matèria comuna de 2n. de Batxillerat)

 

El Seminari d'Economia imparteix les següents matèries:

Economia (assignatura optativa de 4t d'ESO)

Economia i Organització de l'Empresa I (Matèria de modalitat de 1r per al Batxillerat de Ciències Socials)

Economia i Organització de l'Empresa II (Matèria de modalitat de 2n per al Batxillerat de Ciències Socials)

Treball de Recerca (matèria comuna de 2n de Batxillerat)

 

Programacions Geografia i Història

Programació de 1r d'ESO (Annex situació COVID-19)

Programació de 2n d'ESO (Annex situació COVID-19)

Programació de 3r d'ESO (Annex situació COVID-19)

Programació de 4t d'ESO (Annex situació COVID-19)

Programació Batxillerat

Recuperacions pendents

Convocatòria Gener 2021

 

L'alumnat ha de lliurar un dossier de cada curs supès, escrit a mà, a partir dels quaderns corresponents. La data límit d'entrega és el dia 29 de gener.

Quadern de recuperació socials 1 ESO

Quadern de recuperació socials  2 ESO

Quadern recuperació socials 3 ESO

Convocatòria Març 2020 4rt ESO

 

 L'alumnat que va cursar l'any passat 4rt d'ESO i va suspendre l'assignatura pot presentar-se a la convocatòria extraordinària de març. El llistat de continguts que es presenta a continuació pot ajudar a preparar l'examen. 

Dossier preparació examen 

Calaix de sastre

 Revista d'Història recomanada per a tots els cursos

 

Sortides

 

Fotos sortida Serralada de Marina

Una mica d'Història del Seminari

 

Premi a un alumne.