Departament de matemàtiques

                                                          

Imatge1

http://lombradunsomni.blogspot.com.es/2010_10_01_archive.html

Professorat del departament

 

Laura Antón (Cap d'Estudis)
Isabel Armela
Jorge Juan Barrera (Tutor 3C)
Maite Luque (Cap de departament)
Domènec Massiques (Coordinador de Convivència i Riscos Laborals)
Ricard Sanz (Tutor 2B)
Elena Silvestre (Tutora 2D)

Cursos:

 

Professor/a Curs i grup Càrrecs
Laura Antón 101, 202 Cap d'Estudis
Isabel Armela 1D, 1E, 2A  ----
Jorge Juan Barrera 3C, 3D, 3E, 101 Tutor de 3r d'ESO
Maite Luque 4C, 4D, 4F, 102 Cap de departament
Domènec Massiques 4A, 4B, 201 Coordinador de Convivència i Riscos Laborals
Ricard Sanz 2B, 3A, 3B, 4E Tutor de 2n d'ESO
Elena Silvestre 1A, 1B, 1C, 2D, 2E Tutora 2n d'ESO

 

Programació de matemàtiques 

 

ÍNDEX

Deures d'estiu

a l'ESO

Recuperacions:

Concursos:

Models

exàmens de selectivitat

 

 

RECOMANACIONS DEURES D'ESTIU

 

Tots els cursos d'ESO

CURS

DOSSIER 

1r d’ESO

Dossier: aqui

2nE d'ESO

Dossier: aqui

2n d’ESO

Dossier: aqui

3r Flexible ESO

Dossier: aqui

3r d’ESO

Dossier: aqui

4t d’ESO (4A, 4B, 4C)

Dossier: aqui

4t D ESO

Dossier: aqui

 

 

 

RECUPERACIÓ 1r BAT 

 

No hi ha dossiers.

Al setembre es farà una prova escrita que serà el 100% de la nota.

 

Proves anuals per completar els ensenyaments d'ESO

 

Aquests alumnes s'han de posar en contacte amb la cap de departament de matemàtiques.

 

2n de Batxillerat

 

Models d'exàmens de les PAU

 

CONCURSOS MATEMÀTICS

PROVES CANGUR http://www.cangur.org/cangur/practica/

 

Mostres de proves de 1r i 2n d'ESO. Aqui

Enunciats i solucions del Cangur des de l'any 1999 fins al 2015 els teniu aqui

Enunciats i solucions del Cangur 2016 els teniu aqui

Enunciats i solucions del Cangur 2017 els teniu aqui

Abans del 2016, aquest concurs només es feia a 3r, 4t ESO i 1r i 2n BAT. L'any 2016 va ser el primer any que van participar 1r i 2n d'ESO.

 

FEM MATEMÀTIQUES

https://bancfm.blogspot.com/p/problemes-p.html