Departament de matemàtiques

                                                          

Imatge1

http://lombradunsomni.blogspot.com.es/2010_10_01_archive.html

Professorat del departament

 

Laura Antón (Cap d'Estudis)
Isabel Armela
Jorge Juan Barrera (Tutor 3C)
Maite Luque (Cap de departament)
Domènec Massiques (Coordinador de Convivència i Riscos Laborals)
Ricard Sanz (Tutor 2B)
Elena Silvestre (Tutora 2D)

Cursos:

 

Professor/a Curs i grup Càrrecs
Laura Antón 101, 202 Cap d'Estudis
Isabel Armela 1D, 1E, 2A  ----
Jorge Juan Barrera 3C, 3D, 3E, 101 Tutor de 3r d'ESO
Maite Luque 4C, 4D, 4F, 102 Cap de departament
Domènec Massiques 4A, 4B, 201 Coordinador de Convivència i Riscos Laborals
Ricard Sanz 2B, 3A, 3B, 4E Tutor de 2n d'ESO
Elena Silvestre 1A, 1B, 1C, 2D, 2E Tutora 2n d'ESO

 

Al final d'aquesta pàgina trobareu la feina per quinzenes d'abril,  maig i juny, les recuperacions del primer i segon trimestre i les recuperacions de pendents de cursos anteriors de 4ESO i 1BAT.

 

Programació de matemàtiques 

 

ÍNDEX

Deures d'estiu

a l'ESO

Recuperacions:

Concursos:

Models

exàmens de selectivitat

 

 

RECOMANACIONS DEURES D'ESTIU

 

Tots els cursos d'ESO

CURS

DOSSIER 

1r d’ESO

Dossier: aqui

2nE d'ESO

Dossier: aqui

2n d’ESO

Dossier: aqui

3r Flexible ESO

Dossier: aqui

3r d’ESO

Dossier: aqui

4t d’ESO (4A, 4B, 4C)

Dossier: aqui

4t D ESO

Dossier: aqui

 

 

 

RECUPERACIÓ 1r BAT 

 

No hi ha dossiers.

Al setembre es farà una prova escrita que serà el 100% de la nota.

 

Proves anuals per completar els ensenyaments d'ESO

 

Aquests alumnes s'han de posar en contacte amb la cap de departament de matemàtiques.

 

2n de Batxillerat

 

Models d'exàmens de les PAU

 

CONCURSOS MATEMÀTICS

PROVES CANGUR http://www.cangur.org/cangur/practica/

 

Mostres de proves de 1r i 2n d'ESO. Aqui

Enunciats i solucions del Cangur des de l'any 1999 fins al 2015 els teniu aqui

Enunciats i solucions del Cangur 2016 els teniu aqui

Enunciats i solucions del Cangur 2017 els teniu aqui

Abans del 2016, aquest concurs només es feia a 3r, 4t ESO i 1r i 2n BAT. L'any 2016 va ser el primer any que van participar 1r i 2n d'ESO.

 

FEM MATEMÀTIQUES

https://bancfm.blogspot.com/p/problemes-p.html

 

Feina del 13 de març fins al 19 d'abril

1A

Informació

Dossier (correu electrònic de l'institut)

Feina2

Simulacre examen (correu electrònic de l'institut)

1B

Feina

1C

Feina

Feina2

1D

Feina

1E

Feina

Feina2

2A

Feina

Fitxa

2B

Feina

Feina2 (baixar pdf)

2C

Feina

Fitxa

2D

Feina

Fitxa

Feina2

Feina3

2E

Feina

Fitxa

Feina2

Feina3

3A

Feina

Feina2 (Mirar al final del document)

3B

Feina

Feina2  (Mirar al final del document)

3C

Feina

Feina2

3D

Feina

Feina2

3E

Feina

Feina2

3PDC

Feina

Feina2

4A

Feina

Feina2

4B

Feina

4C

Feina

4D (No PDC)

Feina

CB 2017

CB 2018

Feina2

CB 2015

CB2016

4PDC

Feina

101

Feina

102

Feina

201 202

 

Feina del 20 d'abril al 3 de maig

Nivell

 Feina Nivell Feina

1 ESO (tots els grups)

Feina

2 ESO (2A, 2B, 2C i 2D) Feina 2 ESO (2E) Feina
3 ESO (tots els grups menys PDC)

Feina

3 ESO (PDC) Feina
4 (4A, 4B, 4C) Feina 4 ESO (4D no PDC)

CB 2012-2013

CB 2011-2012

  4 ESO (4D PDC)

Instruccions

Feina equacions

Mesura

Feina del 4 al 17 de maig

Nivell

 Feina Nivell Feina

1 ESO (tots els grups)

Feina

Esquema

Àrees

2 ESO (2A, 2B, 2C i 2D) Feina 2 ESO (2E) Feina
3 ESO (tots els grups menys PDC)

Feina

3 ESO (PDC) Feina
4 (4A, 4B, 4C) Feina 4 ESO (4D no PDC) Feina
  4 ESO (4D PDC)

Feina

Feina del 18 al 31 de maig

Nivell

 Feina Nivell Feina

1 ESO (tots els grups)

Feina

2 ESO (2A, 2B, 2C i 2D) Feina 2 ESO (2E) Feina
3 ESO (tots els grups menys PDC)

Feina

3 ESO (PDC) Feina
4 (4A, 4B, 4C) Feina 4 ESO (4D no PDC) Feina
  4 ESO (4D PDC)

Feina1

Feina2

Feina del 2 al 12 de juny

Nivell

1 ESO  Feina
2 ESO 

Feina

2 ESO (2E) Feina
3 ESO Feina 3 ESO (PDC) Feina
4 ESO  Entregar les feines pendents

Feina del 15 al 19 de juny

Tots els cursos d'ESO Feina Feina

ACTIVITATS RECUPERACIÓ DEL PRIMER I SEGON TRIMESTRE

Nivell

 Feina Nivell Feina

1 ESO (tots els grups)

Activitats

2 ESO (2A, 2B, 2C i 2D) Activitats 2 ESO (2E) Activitats
3 ESO (tots els grups menys PDC)

Activitats

3 ESO (PDC) Activitats
4 (4A, 4B, 4C) Activitats 4 ESO (4D no PDC)

Activitats

  4 ESO (4D PDC) Activitats

ACTIVITATS RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS

Nivell

 Feina

4 ESO amb pendents de 3ESO

Activitats

2BAT amb pendents de 1BAT 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Activitats