4 ESO recuperació ex-alumnes (març)

Concrecions sobre l'examen de recuperació per a ex-alumnes