El Quixot: pedagogia en acció

Reflexions didàctiques a propòsit de l'obra cervantina amb motiu del IV centenari de la publicació de la I part del Quijote