Ampliació de matemàtiques

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-06T11:23:08+02:00
DEPARTAMENT
Matemàtiques
QUÈ FAREM
Geometria i anàlisi
BLOCS TEMÀTICS
  1. Llocs geomètrics. Còniques
  2. Ampliació derivades (PAU)
  3. Integrals
CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

La nota trimestral s’obtindrà de la següent manera:

 

25%: Actitud, treball a l’aula i deures

75%: Mitjana dels exàmens parcials