Escritura creativa

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-02-05T19:25:35+02:00

DEPARTAMENT
Llengua i literatura castellana
QUÈ FAREM
Interioritzar conceptes i tècniques narratives per a la construcció d’un relat, projecte creatiu personal que serà tutelat per la docent.
BLOCS TEMÀTICS

- Veu narrativa (narrador homodiegètic i heterodiegètic)

- Personatges (plans, rodons)

- Espai

- Temps narratiu (flashback, flashforward)

- Clímax

- Catarsi

- Tòpics literaris

- Tècniques narratives

- Concursos literaris

CRITETIS I ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

S'avalua la participació a classe (20%), el procés (30%) i  la creació d’un relat treballat al detall com a producte final (50%). El relat serà publicat en paper sota disseny de l’alumne i aquesta edició serà inclosa en la Biblioteca del centre (Secció Fanzinoteca). Els productes finals poden estar redactats en castellà, català, anglès, francès o qualsevol llengua d’origen amb traducció al castellà o català.