Els alumnes de Projectes de 1r d’ESO participen a “Virtuteatro escolar I encuentro nacional”

El dia 30 d'abril del 2021 tindrà lloc una trobada virtual de teatre per a alumnes de secundària de tot Espanya, organitzat per un grup de docents que fem servir les arts escèniques com a eix vertebrador de l’aprenentatge o bé que impartim la matèria de les Arts Escèniques a secundària i/o batxillerat, amb l'objectiu de compartir experiències i una mostra de representacions del present i especial curs escolar.

Estem convençuts de la importància de propiciar experiències des dels nostres diversos centres educatius, que facilitin una millora de l'aprenentatge, especialment en la complicada situació en què ens trobem a causa de la pandèmia.

L’Art forma part de les nostres vides i, malgrat les dificultats, desenvolupem aquestes activitats, i probablement amb més motiu i motivació, amb l'objectiu de compartir bones pràctiques, establir sinergies entre els joves i traçar nous camins.

Captura1.JPG

Pàgina Web Virtuteatro Escolar