Què és l'institut?

Per Josep Mercadé (professor), amb motiu del 25è aniversari del Puig Castellar

Què és l'institut?

 

Amb motiu dels seus primers vint-i-cinc anys, hem demanat a un conjunt d'amics vinculats a l'institut que ens definissin amb un sol mot què era per a ells el nostre centre. Heus aquí la llista de paraules obtingudes. Copiades a l'atzar, qualsevol semblança amb dos sonets acròstics és pura coincidència.

 

VIATGE, VIA,                                 VÈRTEX,                                     VERITAT,

INTERCANVI,                                 ITINERARI,                                 IL·LUSIÓ,

NOIS I NOIES,                               NAU,                                          NAVEGACIÓ,

TERRITORI,                                    TALAIA,                                      TITULAT

 

ILLA,                                             INSTRUCCIÓ,                            IDIL·LI, IGUALTAT,

CASA, CAMÍ,                                 CLAU,                                        COMUNICACIÓ,

IDEAL,                                          INTEL·LECTE,                             INSTITUCIÓ,

NUCLI, NERVI,                              NUTRIENT,                                 NECESSITAT.

 

CANYA,                                        CIVILITAT, CLASSES,                  CONREU,

ALIMENT,                                     APRENENTATGE,                         ANCORAR,

NYERRA, NYONYA,                        NYIC-I-NYAC,                              NYAFA, NYAPA,

SAVIESA, SENY,                           SEMBRAR,                                   SEGAR, SÒL, SEU,

DIVISA,                                        DESCOBERTA,                            DESVETLLAR,

ENRIQUIMENT,                            ESTUDI,                                      ESCUT, ETAPA.

 

LLAR,                                          LLANTERNA,                                LLIBERTAT, LLANÇAMENT,

PORTA,                                       PROJECCIÓ,                                PROGRÉS, POESIA,

URBANITAT,                                ÚTIL                                            UTOPIA,

IDEAL,                                        INFORMACIÓ,                              INSTRUMENT.

 

GERMEN, GALOP,                        GRADUACIÓ,                               GENI, GENT,

CENTRE, CALIU,                          COLLITA,                                    COMPANYIA,

AMISTAT, ADOB,                          APLEC,                                       ALEGRIA,

SOSTRE, SUPORT,                       SABER, SAL,                               SEDIMENT.

 

TROBADA,                                   TREMPERA,                                 TEMPLE, TEULADA,

EQUIP, ESPORT,                         EDUCACIÓ,                                 ENCENALL,

LECTURA,                                   LABERINT,                                   LABORATORI,

LLUERNA,                                   LLOREJAR,                                   LLENGUA, LLAURADA,

ACULL, AMOR,                            AIXOPLUC,                                  ABRIGALL.

RECORD...:                                 ¿REIALME O                                REFORMATORI?

Josep Mercadé (professor)

Santa Coloma, maig de 1994.

[Tornar a la pàgina principal d'aquesta secció.]