AutoCheck: automatització de tasques de correcció

per Fernando Porrino darrera modificació 2021-09-04T11:12:40+02:00
AutoCheck és una eina lliure pensada per a automatitzar tasques de correcció, simplificant i facilitant la planificació de pràctiques i activitats personalitzades.

Les activitats i la seva correcció

Com a docent, segur que més d'una vegada has rebutjat la idea de plantejar una activitat concreta perquè, tot i considerar-la una molt bona manera de treballar el contingut de la matèria, preveies que no disposaries de prou temps per a corregir-la... No t'amoïnis, a mi m'ha passat, amb exercicis, pràctiques i exàmens que em semblaven molt enriquidors per a l'alumne, però amb una complexitat quant a la correcció que feina inviable la seva aplicació.

No és la intenció d'aquest article fer una exposició sobre quins tipus d'activitats es poden oferir als nostres estudiants i estudiantes, ja que qualsevol modalitat disposa de pros i contres i potser, el millor que podem fer com a responsables de verificar i garantir l'assoliment de competències i coneixements, és oferir un ventall ric en activitats de diferent natura. L'objectiu de totes aquestes activitats tan diverses és doble: per una banda permetre que els i les alumnes treballin uns continguts i adquireixin unes competències; per l'altra, ha de permetre als docents certificar-ne de forma objectiva aquesta consecució. 

Una de les formes més objectives d'avaluar una activitat és mitjançant una rúbrica, la qual estableix les bases del que s'espera aconseguir i exposa de forma clara quina serà la forma d'avaluar; alumnes i docents treballen sota el mateix "contracte" a l'hora de completar les activitats, permetent l’autocorrecció amb la finalitat que tothom pugui aspirar a la nota màxima. I és aquí on arribem al quid de la qüestió: l'automatització.

Automatització i rúbriques

Potser la millor manera d'entendre el concepte d'automatització, pel que fa a la correcció d'activitats es refereix, és mitjançant un exemple:

rubrica.png

L'enunciat de la pràctica que s'ha posat d'exemple demana als i les alumnes que desenvolupin una pàgina web molt senzilla, dins un sol document HTML, sobre la temàtica que més els hi agradi. És un exercici que busca motivar l'alumnat oferint una temàtica oberta i que, a més, dificulta la còpia, ja que tothom farà un lliurament únic i personal. 

L'exemple anterior representa la rúbrica d'avaluació simplificada i incompleta d'aquesta pràctica, però pot servir per a fer-nos una idea del que volem verificar: dins una temàtica lliure, tenim tot un seguit de criteris objectius i quantificables que podem mesurar i comprovar. Fer-ho a mà, per un conjunt de 50 pràctiques i un llistat de criteris molt superior (la rúbrica completa en comprova 18) pot suposar una tasca desmesurada per a un sol docent, però si tinguéssim una forma d'automatitzar-ho, potser no seria tan desgavellat...

AutoCheck

AutoCheck és una eina lliure pensada per a automatitzar tasques de correcció, simplificant i facilitant la planificació de pràctiques i activitats personalitzades. La mateixa rúbrica que s'ha posat com a exemple anteriorment es pot traduir en un document YAML que AutoCheck pot entendre i fer, per si mateix, tot el procés de verificació i correcció de la pràctica:

yaml.png

El que es pot observar a la imatge anterior és un petit exemple sobre com es pot automatitzar amb AutoCheck els dos primers puts de la rúbrica i, tot i que pot resultar una mica complex i enrevessat al principi, un sol fitxer YAML com el de l'exemple pot corregir les tasques de tots els alumnes en qüestió de segons. És més, els alumnes també el poden fer servir per a garantir que el seu lliurament pot aspirar a la nota màxima, amb tots els beneficis educatius i morals que això implica.

AutoCheck és una eina en continua evolució, completament gratuïta, de codi obert i que funciona sobre qualsevol plataforma d'escriptori (GNU/Linux, Mac i Windows). Si la voleu descarregar, podeu visitar el seu lloc web i, sobretot, no dubteu en demanar noves funcionalitats o en sol·licitar assistència si la necessiteu:

thumbnail.png