Institut Puig Castellar

per El Puig darrera modificació 2024-06-18T01:14:35+02:00

ActualitatAgenda


  El Puig Avui


1014 Estudiants
490 Estudiants
ESO
124 Estudiants
Batxillerat
400 Estudiants
FP
96 Professors
6 Personal
d'administració
i serveis
4 Línies
ESO
2 Línies
Batxillerat
2 Modalitats
Batxillerat
6 Cicles
Formatius
2 CCFF
Administració
i gestió
4 CCFF
Informàtica i
comunicacions