Institut Puig Castellar

per El Puig darrera modificació 2022-06-22T00:51:37+02:00

ActualitatAgenda


  El Puig Avui


970 Estudiants
478 Estudiants
ESO
142 Estudiants
Batxillerat
350 Estudiants
FP
90 Professors
6 Personal
d'administració
i serveis
4 Línies
ESO
3 Línies
Batxillerat
4 Modalitats
Batxillerat
5 Cicles
Formatius
2 CCFF
Administració
i gestió
3 CCFF
Informàtica i
comunicacions

Selectivitat 2021

100%Aprovats
3Mencions esp.
7,2Nota mitjana
40%Més d'un 8
57%Més d'un 7