Benvinguts al Puig

ActualitatAgenda


El Puig Avui


996 Estudiants
533 Estudiants
ESO
111 Estudiants
Batxillerat
352 Estudiants
FP
90 Professors
6 Personal
d'administració
i serveis
4 Línies
ESO
2 Línies
Batxillerat
4 Modalitats
Batxillerat
5 Cicles
Formatius
2 CCFF
Administració
i gestió
3 CCFF
Informàtica i
comunicacions
report_problem Mesures per reduir la presencialitat de l'alumnat en Batxillerat i Cicles Formatius expand_more

Atenent les restriccions vigents a partir del 30 d’octubre de 2020 en l’àmbit de l’educació per contenir la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya indicades pel Departament d’Educació, aquest proper dilluns, 2 de novembre implementarem les següents mesures:

BATXILLERAT

La presencialitat durant la setmana del 2 al 6 de novembre, havent de justificar els pares/tutors legals dels alumnes en cas de ser menors o els propis alumnes en cas de ser majors d'edat als tutors del grup classe i amb antel·lació la voluntat de realitzar les classes de forma telemàtica. L'alumnat que resti a casa s'haurà de connectar a l'enllaç del meet que li enviarà el professorat per tal de participar en el mateix horari lectiu de les classes.

La presencialitat a partir de la setmana del 9 de novembre serà al 50%, segons els llistats facilitats pels tutors i tutores, un grup de l'alumnat vindrà els dires parells i altre grup els dies senars. L'enllaç al meet el trobareu als moodles de cada matèria.

CICLES FORMATIUS

Es reduirà la presencialitat de l'alumnat al centre fins el 50% durant els següents quinze dies. Això comporta l’aplicació de les següents mesures organitzatives:

  • La presència a l'aula es reduirà al 50% de l'alumnat, exceptuant els exàmens que seran presencials i les pràctiques que es realitzin a les empreses. L'alumnat que hi sigui a casa es connectarà a les classes via meet diàriament.
  • El professorat manté el seu horari presencial a l'Institut.
  • L'alumnat manté l'horari del grup-classe.
  • Ens organitzem en setmanes alternes d'assistència per a cada grup.
  • Els subgrups es confeccionaran utilitzant criteris objectius en general però atenent la diversitat i les necessitats de l'alumnat. Es prioritzarà l’assistència a classe d’aquell alumnat que no tingui ordinador o/i connexió...En el cas que algún alumne o alumna sol·liciti realitzar les classes a distància al 100%, caldrà que justifiqui el motiu i l'equip docent decidirà al respecte.
Aquestes mesures estan previstes per a quinze dies, l'evolució de la pandèmia i les possibles Instruccions/Normativa del Departament d'Ensenyament ens marcarà el camí a seguir durant tot el curs.expand_less