Institut Puig Castellar

per El Puig darrera modificació 2021-09-14T12:52:25+02:00
notifications Inici de classes del curs 2021/22 expand_less
CFGS

20/09/2021

De 18 a 19h AIF, ASIX i DAM

REUNIONS AMB LES FAMILIES

ESO
El dia 9/9/2021 a les 18h

Tindrà lloc la reunió amb el tutor/a de cadascun dels grups. Prèviament s'haurà enviat l'enllaç a aquesta reunió telemàtica (Jitsi) via correu electrònic.


Batxillerat i CFGM
El dia 21/9/2021 a les 18h

Tindrà lloc la reunió amb el tutor/a de cadascun dels grups. Prèviament s'haurà enviat l'enllaç a aquesta reunió telemàtica (Jitsi) via correu electrònic.expand_less

ActualitatAgenda


  El Puig Avui


996 Estudiants
533 Estudiants
ESO
111 Estudiants
Batxillerat
352 Estudiants
FP
90 Professors
6 Personal
d'administració
i serveis
4 Línies
ESO
2 Línies
Batxillerat
4 Modalitats
Batxillerat
5 Cicles
Formatius
2 CCFF
Administració
i gestió
3 CCFF
Informàtica i
comunicacions

Selectivitat 2021

100%Aprovats
3Mencions esp.
7,2Nota mitjana
40%Més d'un 8
57%Més d'un 7