Departament de Ciències Socials

per Marta Navarro darrera modificació 2024-01-29T10:28:12+02:00

Art i Tu

Qui som?

Professor Assignaturas
Noemí Gancho

3A, 3B, 3C, 3D
Tutor de 3B
Optativa 1r de Batxillerat
Actualitat 3B

Belinda León

Projecte 4t, Història de l'Art (grup 202)
Coordinació Pedagògica

Albert
Pérez

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2D
Geografia (grup 202)

Treballs de Recerca

Carmen
Pérez

2A, 2B, 4B, 4C, 4E
Història del Món Contemporani (grups 101 i 102)
Cap de departament
Treballs de Recerca

Jordi
Sánchez

2C, 4A, 4D
Història (grups 201 i 202)
Coordinador d'Extraescolars

Tutor 202

Josep Manel
Martínez

Optativa 4 d’ESO (Economia)

Optativa 2 d'ESO
Economia i Economia de l’empresa I (102)

Economia (102)
Economia de l’Empresa II (202)

Què fem?

El Seminari de Geografia i Història imparteix les següents matèries:

- Ciències Socials de 1r. d'ESO (continguts comuns de Geografia i Història).

- Ciències Socials de 2n. d'ESO (continguts comuns d'Història i Geografia).

- Ciències Socials de 3r. d'ESO (continguts comuns de Geografia i Història).

- Ciències Socials de 4t. d'ESO (continguts comuns d'Història).

- Història del Món Contemporani (matèria de modalitat de 1r. per als Batxillerats Humanístic i de Ciències Socials).

-Problemàtiques socials (optativa de 1r de Batxillerat)

- Història (matèria comuna de 2n. de Batxillerat).

- Història de l'Art (matèria de modalitat de 2n. per als Batxillerats Humanístic i de Ciències Socials).

- Geografia (matèria de modalitat de 2n. per al Batxillerat de Ciències  Socials).

- Treball de Recerca (matèria comuna de 2n. de Batxillerat)

 

El Seminari d'Economia imparteix les següents matèries:

Economia (assignatura optativa de 4t d'ESO)

Economia i Organització de l'Empresa I (Matèria de modalitat de 1r per al Batxillerat de Ciències Socials)

Economia i Organització de l'Empresa II (Matèria de modalitat de 2n per al Batxillerat de Ciències Socials)

Treball de Recerca (matèria comuna de 2n de Batxillerat)

 

Programacions Geografia i Història

Amb diferent color de lletra s'assenyalen les competències bàsiques, els continguts clau i els criteris d'avaluació mínims per assolir la matèria en el cas d'alumnes amb adaptacions curriculars. Aquestes programacions estan pendents d'actualització d'acord amb els nous curriculums.

Programació de 1r d'ESO (Annex situació COVID-19)

Programació de 2n d'ESO (Annex situació COVID-19)

Programació de 3r d'ESO (Annex situació COVID-19)

Programació de 4t d'ESO (Annex situació COVID-19)

Programació Batxillerat

Programacions d'Economia

Economia 4 ESO

Emprenedoria 4 ESO

Economia i Organització d'Empresa 1 Batxillerat

Economia i Organització d'Empresa 2 Batxillerat

Recuperacions pendents

Convocatòria Febrer 2024

L'alumnat ha de lliurar un dossier de cada curs suspès, escrit a mà, a partir dels quaderns corresponents. La data límit d'entrega és el dia 23 de febrer.

Quadern de recuperació socials 1 ESO

Quadern de recuperació socials  2 ESO

Quadern recuperació socials 3 ESO

Convocatòria Març 2024 4rt ESO(GESO)

L'alumnat que va cursar l'any passat 4rt d'ESO i va suspendre l'assignatura pot presentar-se a la convocatòria extraordinària de març, si compleix uns determinats requisits.

El llistat de continguts que es presenta a continuació pot ajudar a preparar l'examen. 

Dossier preparació examen 

Calaix de sastre

Revista d'Història recomanada per a tots els cursos

Qui som?

Fotos sortida Serralada de Marina

Una mica d'Història del Seminari

 Premi Treball de Recerca

Premi Treball de Recerca