Departament de matemàtiques

per Laura Anton darrera modificació 2022-11-10T20:49:12+01:00

                       

                         imatge1.jpg       

Professorat del departament

 

Professor/a Curs i grup Càrrecs
Laura Antón 201, 202 Cap d'Estudis
Isabel Armela 4B, 4C Tutora 4B
Jorge Juan Barrera 2A, 3B, 4D, 4E 103
Iván Còrdoba (substitut Ricard Sanz) 1B, optativa 1r ESO, 2n reforç, 3C, 4A Tutor 4A
Joan Fornés 2C, optativa 2n ESO, 3A
Elena Hidalgo 1A, 1C, 1D, 2B, 3r reforç Tutora 2B
Maite Luque 1A, 1C, 2D, 3D, 102 Cap de departament
Domènec Massiques 101, 201, optativa 1r Bat Coordinador de convivència i riscos laborals 
Anna Sampedro (Tecnologia) 1E Tutora 1E

 

Programació de matemàtiques
Proves GESO

Models d'exàmens de les PAU

Dossiers d'estiu 2020-2021

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

 

CONCURSOS MATEMÀTICS

PROVES CANGUR

 Mostres de proves de 2020:

1r ESO2n ESO, 3r ESO4t ESO, 1r BAT, 2n BAT

FEM MATEMÀTIQUES

Problemes 1r ESO 2022

Problemes 2n ESO 2022

ESTALMAT