Benvinguts al Departament de Tecnologia


Professorat del departament

Dori Cañal: Coordinadora Pedagògica

Ione Rivas: Cap de Departament

Gemma Garcia: Professora tutora del 2F

Jaime Morcillo: Professor

Margarita Arce: Professora

Cursos:

 

Professor/aCursos i grups
Dori Cañal

TI 1r de Batxillerat,

TI 2n de Batxillerat,

Tutora Treball de Recerca

Coordinadora Pedagògica

Gemma García

1B ESO, 1C ESO

2D ESO, 2F ESO

4 ESO Ofimàtica F-III

Optativa 2n ESO Informàtica

Tutora 2F ESO

Ione Rivas

2E ESO

3C ESO

4 ESO Informàtica F-I, F-III

4 ESO Ofimàtica F-II

Optativa 2n ESO Informàtica

Cap de Departament

Jaime Morcillo

3A ESO, 3B ESO, 3D ESO

Tecnologies 4t F-I, F-II, F-III

Margarita Arce

1D ESO, 1E ESO

2A ESO, 2B ESO, 2C ESO

4 ESO Ofimàtica F-1

Alba Placín (Departament 

de Ciències Naturals)

1 A ESO

Esther Marco (Departament de 

Física i Química)

Electrotècnia 2n Batxillerat

Coordinadora de Batxillerat

Programacions del departament Curs 2018-1

.

Recuperacions de pendents d'ESO

 • Les recuperacions de les pendents  de cursos anteriors de l'ESO es realitzaran la primera setmana d'abril de 2018. 
 • Per a les recupercions d'abril s'obriran cursos Moodle amb recursos i activitats preparatòries. Per aprovar caldrà realitzar totes les activitats.
 • Per a la convocatòria de setembre les activitats dels Moodle representaran el 40 % i l'examen de setembre el 60% de la nota de recuperació. 
 • Aquests cursos de Moodle s'obriran amb la suficient antelació per poder realitzar les tasques de recuperació.
 • Recuperació de 4t d'ESO per a ex-alumnes (març)

Recuperacions de pendents de Batxillerat


 • 2n de Batxillerat: els alumnes amb la TI de 1r de batxillerat pendent podran examinar-se per recuperar l'assignatura al final del 1r Trimestre, i si cal a la convocatòria d'abril  i/o a la extraordinària de juny.

 Sortides extraescolars previstes pe al curs 2018-19


 • Curs 1r d'ESO: Visita a la fàbrica de Cacaolat per realitzar les següents activitats:

 • - Observar un procés tecnològic industrial d'una empresa alimentària.

 • - Concienciació sobre el reciclatge dels residus plàstics i els hàbits alimentaris saludables.

 • Curs 2n d'ESO:
  • Visita al Museu Vilanova d'electricitat per realitzar l'activitat:

- Equipem casa nostra.

 • 1r de Batxillerat assignatura de Tecnologia Industrial
  • Visita a la Central Tèrmica de Cicle Combinat del Fórum de Endesa.

Activitats:
- Explicació del funcionament d'una central tèrmica de cicle combinat d'última generació
- Recorregut guiat per les seves instal·lacions.

  • Visita  al Museu Vilanova d'electricitat.
 • 2n de Batxillerat assignatura de Tecnologia Industrial.
  • Visita a la factoria SEAT de Martorell.

Accés al Moodle de l'Institut

http://moodle.elpuig.xeill.net/

Adreces web d'interès

Exàmens de les PAU

selecat.cat/

Arduino robòtica

https://www.arduino.cc/

Aula de Tecnologia-cesire

https://sites.google.com/a/xtec.cat/aulatec/