Secretaria

Degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, aquest horari i els certificats queden sense validesa  fins a nou avis. 

Horari d'atenció al públic:

  • De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h* (estiu)
  • De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h
  • Dilluns de 14:30h a 16:30h   (hivern)

 

 * Durant el període de matrícula, es recomana no venir a última hora, ja que,  per volum de feina es pot tallar la cua abans.

Certificats

 Els certificats tenen un període mínim d'entrega de 48h, excepte els de nivell que el temps d'entrega es d'una setmana. Aquest temps pot variar en funció de la demanda de gestions a secretaria.

Document per sol·licitar l'equivalència de català

Normativa d'equivalència de nivells de català

Totes les sol·licituds de nivell han d' anar acompanyades de la documentació i DNI ( original i fotocòpia)

 

Altres documents:

 Document de sol·licitud genèric

 Document per donar-se de baixa del centre

 

PREINSCRIPCIÓ ESO 2020/2021