Professores del Departament

Astrid Casademunt (Cap de Departament)

Educació Visual i Plàstica (dos  grups de primer d'ESO i dos  grups de segon d'ESO), Dibuix Tècnic a primer  de Batxillerat i a segon de Batxillerat.

Marta Reixach

Educació Visual i Plàstica (tres  grups de primer d'ESO i tres  grups de segon d'ESO). A tercer d'ESO (dos grups de PDC). I a quart d'ESO l'optativa de Visual i Plàstica (dos grups).