Departament de Música

per Filo Atrio darrera modificació 2022-02-21T19:58:13+02:00

Benvinguts al nostre Departament. Estem fusionats amb el departament de visual i plàstica, i juntament amb ell formem el departament d'Arts (Teatre, Visual i plàstica i Música)

El professor de música és:

  • Carles Tort Santacana

 

Hem penjat la programació per qui la vulgui consultar.

Treballem la música de forma viva, per tal que l'alumnat la pugui sentir i viure. Actualment treballem:

  • 1 ESO: percusió
  • 3  ESO: Teclats
  • 4 ESO: Teclats

La matèria de Música a l'ESO es cursa en dues classes setmanals a 1er i 3er d'ESO. Tant a 1er com a 3er es treballa la vessant teòrica com la pràctica musical.

A 1er, la part teòrica compren els continguts referents al llenguatge musical, instruments, qualitats del so, etc. Es prioritza a més, l'escolta atenta, crítica i activa d'audicions musicals de tots els estils. La vessant pràctica es treballa a partir de diferents propostes que comprenen l'ús d'instrumental Orff, percusió corporal, i

flauta (quan sigui sanitàriament possible). A més es treballen diferents projectes puntuals: concert de Nadal, St. Jordi, fi de curs... Igualment es realitzen audicions en viu amb alumnes del propi centre que cursen estudis musicals externs i amb alumnes de nivell superior que hi col.laboren (ESMUC, CSM Liceu).

A 3er ESO, l'eix teòric es centra en la història de la música des d'un punt de vista transversal, establint vincles entre els músics i la música que fan, la societat en que s'expressen i les projeccions en el futur, tot incidint en l'escolta atenta, crítica i activa d'audicions de músiques dels diferents períodes i estils. La vessant pràctica en aquest curs, tot i mantenint les propostes ja iniciades en el 1er curs, inclou l'aprenentatge de la tècnica bàsica dels pianos i teclats dels quals disposa el centre.

A més, tal i com es fa en el 1er curs, es treballen diferents projectes puntuals: concert de Nadal, St. Jordi, fi de curs... Igualment es realitzen audicions en viu amb alumnes del propi centre que cursen estudis musicals externs i amb alumnes de nivell superior que hi col.laboren (ESMUC, CSM Liceu).

Us convidem a veure el nostre concert de Nadal, al qual l'alumnat de 1 d'ESO va treballar  les danses del món en tota la seva composició artísitica:

baixa.jpg

També us presentem unes fotografies del nostre alumnat que està preparant-se per poder tocar amb els teclats:

foto 1.jpg

treballant en grup.jpg

tot va bé.jpg

teclats en grup 2.png

piano vell 1.jpg

teclats 1.jpg

piano detall.jpg

PHOTO-2022-02-19-11-12-54 7.jpg