AMPA - Associació de mares i pares d'alumnes.

1554543377_554543373-ampa.png


Informació sobre la junta directiva de l'AMPA i les activitats que organitza.


Composició de la Junta Directiva:

 • Presidenta: M. Carmen Ferrer
 • Secretària: Isuka Palau
 • Tresorera: M. Carmen Ferrer
 • Vocals: Mari Carmen Pérez


Bústia AMPA: 

Dia de reunió: Dimecres, de 17 a 19 h.

Activitats coordinades per l'AMPA:

 • Reciclatge de llibres.
 • Agenda escolar.
 • Activitats extraescolars:  Classes de repàs.: Matemàtiques i Anglès.
 • Jornada extraordinària de portes obertes  anual.
 • Samarretes nous alumnes.
 • Carnet soci  FAMPAS (Federació d’AMPAS de Santa Coloma).
 • Participació activament a les diferents associacions relacionades amb la qualitat de l’ensenyament: FAPAC i FAMPAS.Suport econòmic a activitats que organitza el centre:

 • Premis de Sant Jordi.
 • Compra de llibres i còmics per la biblioteca.
 • 40 aniversari del centre.
 • 50 aniversari del centre.
 • Millores de les instal·lacions.
 • Sortides i intercanvis:
  • Cicles formatius: diferents intercanvis, com per exemple Croàcia.
  • Batxillerat: Berlin i  intercanvi amb Holanda. Viatge a Madrid de 2n de Batxillerat.
  • 4º ESO viatge fí de curs.

Suport econòmic a activitats que organitza el centre:

 • Compra impressora 3D (departament d'Informàtica i Comunicació)
 • Compra de dues impressores 3D (departament de Tecnologia)
 • Compra de 5 televisors plans per les aules