2015-2016

Recomanacions d'Estiu 2015/2016 Recomanacions d'Estiu 2015/2016

Els que heu aprobat totes o algunes de les matèries que estan a aquesta secció, heu de fer les tasques que s'encomanen per a cadascuna.

Recuperacions d'Estiu Curs 2015/2016 Recuperacions d'Estiu Curs 2015/2016

Feines de recuperació per departaments. S'ha d'anar buscant dintre de cada departament, el curs al que esteu, per veure les feines de recuperació.