Activitats d'estiu, curs 14-15

Activitats d'estiu obligatòries o recomanades d'assignatures instrumentals i llengües estrangeres

Les assignatures instrumentals i les llengües estrangeres demanen als alumnes deures d'estiu obligatoris per entregar al setembre i/o recomanen activitats i lectures per reforçar les competències dels alumnes de cara al curs vinent.

Llengua catalana

Llengua castellana

Matemàtiques

Anglès