Recuperació llatí 4art ESO (curs 2014/2015)

Continguts: Capitula I-VIII 1. Noms i adjectius de 1ª i 2ª declinacions: nom 2. Verbs regulars i irregulars (sum, eo) en present indicatiu, infinitiu, imperatiu 3. Vocabulari complert dels capítuls indicats. 4. La domus. S'han de fer tots els exercicis dels temes indicats. L'examen reproudirà part de aquest exercicis. 5. La familia romana. 6. Edificis d'oci: teatre, amfiteatre i circ. 7. La ciutat romana.