Eleccions Consell Escolar

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-03-25T14:39:30+01:00
Eleccions per la renovació parcial del consell escolar

Segons la Resolució EDU/2953/2008, de 30 de setembre, tots els consells escolars dels centres públics i concertats  han de renovar la meitat dels representants del professorat, dels pares i les mares i de l'alumnat i el delegat o la delegada del personal d'administració i serveis. En el cas dels centres públics correspon a la direcció convocar les eleccions. El procés començarà el 2 de novembre i les votacions tindran lloc entre el 23 de novembre i l'1 de desembre. Els consells han de quedar constituïts abans del 15 de desembre. Aquests consells són els òrgans de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres o de les llars d'infants. Les seves funcions principals són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre.

 

En aplicació d'aquesta convocatòria, al nostre centre, l'IES Puig Castellar, hem de renovar parcialment les següents vacants:

  • Quatre representants del professorat. Les votacions corresponents tindran lloc al claustre extraordinari de 26 de novembre (dimecres), a les 15.45 h.
  • Dos representants de l'alumnat. Les votacions corresponents tindran lloc d'11-13 h (alumnat de diürn) i de 17 a 19 h (alumnat de cicles de grau superior i 2n de batxillerat nocturn) el dia 26 de novembre (dimecres).
  • Tres representants de les famílies. Les votacions corresponents tindran lloc el dia 27 de novembre (dijous), de 17 a 19 h.