Hora de lectura

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2020-03-25T15:37:45+02:00
Programa de lectura dels grups de 1r i 2n d'ESO

Des del 21 de novembre els alumnes de 1r i 2n, seguint el programa d'activitats del projecte de Biblioteca, tindran una hora de lectura setmanal. Com és habitual, els alumnes hauran de portar un quadern de lectura per recollir algunes de les seves impressions i comentaris. Al tauló d'anuncis de cada aula hi ha penjat l'horari de lectures. Per qualsevol dubte, els alumnes hauran de consultar el seu tutor/la seva tutora de lectura. Concretament a 1r d'ESO, els tutors són els següents:

1r A: professora Carme Balañá

1r B: professora Vanessa Cáceres

1r C: professora Carme Sánchez

1r D: professor Francisco Gallardo

Aquest és el quadern de 1r d'ESO: