Llengua castellana 2n d'ESO

Activitats que han de realitzar durant l'estiu els alumnes amb la matèria de Castellà de 2n pendent