Llengua catalana

Activitats que ha de realitzar durant l'estiu l'alumnat amb la Llengua catalana pendent