Prova d'avaluació de 4t d'ESO

Informació sobre la prova d'avaluació e 4t d'ESO adreçada a l'atenció de les famílies de l'alumnat de 4t d'ESOProva d'avaluació de 4t d'ESO

 

Els pròxims dies 15 i 16 de febrer tindran lloc al matí, dintre l’horari escolar, la Prova d’Avaluació de 4t d’ESO, convocada i preparada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a tot l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya.

Consisteix en uns exàmens de Castellà, Català, Anglès i Matemàtiques, que tenen l’objectiu d’avaluar el grau de competència de l’alumnat en cada una d’aquestes matèries, considerades bàsiques i instrumentals.

El fet d’aprovar o no aquestes proves no significa pas aprovar o no el 4t d’ESO, sinó que estan pensades perquè l’alumnat prengui consciència del seu nivell de preparació en les esmentades matèries des d’una perspectiva externa al centre i general en el conjunt del país, i pugui canalitzar els seus esforços en la direcció adequada.

Això no treu que, dintre l’institut, atorguem un valor a la qualificació de l’alumne/a, de manera que la nota que aconsegueixi comptarà per a les qualificacions de la 2ª avaluació. Ho fem per estimular que els nois i les noies donin el millor de si mateixos en aquestes proves, i els demanem a vostès, els pares, que els exhortin en aquest sentit.

A mitjan març, lliurarem al seu fill/a una carta adreçada a vostès, en què constaran els resultats que haurà obtingut, posats en relació als resultats de tot l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya.

Si volen més informació sobre aquestes proves, la poden trobar a la web del Departament d’Ensenyament:

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

O a la nostra pàgina web:

http://elpuig.xeill.net/

A més a més, si així ho desitgen, poden acudir a l’institut el dimecres 8 a les 17:00, en què estarem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte.

Carles Gil

Director de l'Institut Puig Castellar.

Santa Coloma de Gramenet, 6 de febrer de 2012.