Concurs literari: De 14 a 20

Convocatòria del concurs literari De 14 a 20

Concurs literari per a joves de 14 a 20 anys

L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes (AMPA) de l'Institut Puig Castellar, amb l'objectiu de promoure l'interès per la literatura i l'expressió escrita entre els joves de Santa Coloma, ha creat el concurs literari anual “De 14 a 20”.


BASES DEL CONCURS

1ª. El concurs està obert a tots els joves d'entre 14 i 20 anys que visquin, estudiïn o treballin en Santa Coloma de Gramenet.
2ª. Poden presentar-se al concurs treballs escrits en català o en castellà.
3ª. Els relats presentats poden ser de ficció o d'exposició de fets ocorreguts.
4ª. La dotació del primer premi és de 300 € per l'obra guanyadora i de 200 € per la finalista. El 50% de cadascú d'aquests premis es lliurarà en metàl·lic i l'altre 50% en un val per comprar llibres i material escolar.
5ª. Els textos aniran escrits amb lletra Times New Roman o Arial de 12 punts de mida, a doble espai i marges de 3 cm per cada banda, amb una extensió de 10 (mínim) a 20 folis per una sola cara.
6ª. Els treballs poden enviar-se per correu o dipositar-se en un sobre tancat des de la data d'aquesta convocatòria fins el 14 de març de 2014 (data límit) en l'Associació de Pares i Mares de l'Institut Puig Castellar. En aquest mateix sobre s'inclourà la plica amb les següents dades de l'autor: nom i cognoms, edat i centre d'estudi o treball.
7ª. El jurat del concurs estarà format per tres professors de diferents instituts, un membre de l'AMPA convocant i un escriptor local.
8ª. Els premis poden declarar-se deserts si cap dels treballs presentats reuneix la qualitat necessària.
9ª. El veredicte del jurat es farà públic en un acte literari a la biblioteca de l'Institut Puig Castellar el 23 d'abril de 2014, a les 18 h.
10ª. L'entitat convocant es reserva la possibilitat de publicar les obres guanyadores i algunes de les no premiades que es considerin d'interès.

Santa Coloma, 25 de setembre de 2013.

Baixeu els fitxers amb les bases del concurs:

Concurs literari

Concurso literario

 Si voleu més informació, demaneu-la als organitzadors:

ampa@iespuigcastellar.xeill.net

webpuig@iespuigcastellar.xeill.net