Convocatòria eleccions Consell Escolar

per Institut Puig Castellar darrera modificació 2023-11-03T11:13:17+02:00

Benvolgudes famílies i alumnat,

enguany aquest curs es convoquen eleccions per a la representació de famílies i alumnat al Consell Escolar del nostre centre.

La convocatòria oficial es pot consultar al tauler d'anuncis del nostre Institut. Podeu consultar el cens fins el dia 10 de novembre, i fer les reclamacions al cens entre el 13 i el 15 de novembre (per escrit, a la Directora).

Les places que hi són convocades són les següents:

FAMÍLIES ALUMNAT
NOMBRE DE PLACES DURADA NOMBRE DE PLACES DURADA
2 4 anys 2 4 anys
1 2 anys 1 2 anys

Les candidatures s'han de presentar per escrit fins el dia 9 de novembre, a través del següent document. S'han de fer arribar a la direcció del centre, o bé personalment, a la secretaria del centre o bé per mail (fins l'horari de secretaria, o si és per mail, fins les 20:00 h).

El dia 13 de novembre es faran públiques les candidatures, tan al tauler d'anuncis del nostre Institut com a la nostra web.

Es prega enviar, a més del document oficial de la candidatura, un cartell per tal que els votants us puguin conèixer. 

Per al sector alumnat, podeu fer el cartell com més us agradi. També heu d'empenar el següent document. Podeu consultar els cartells dels candidats de fa dos cursos al següent link.

Per al sector famílies, empleneu el següent document. Podeu consultar les candidatures d'altres cursos al següent link.

El sorteig per designar els membres vocals de les meses electorals es realitzaran el dia 6 a les 13:00 h. Les meses electorals es constituiran el dia 14 de novembre.

Les dates de les votacions seran:

SECTOR FAMÍLIES: 22 de novembre de 17:30 a 19:30 h.

SECTOR ALUMNAT: 21 de novembre (durant el matí, els diferents grups classe aniran baixant a realitzar la votació, durant la tarda, de 17:45 a 18:30 h.

La Direcció del centre agraeix la participació d'alumnat i famílies, i anima a col·laborar amb el Centre Educatiu.