Sou a: Inici / Usuaris / mgarci78 / Notícies / 2016-17 / Seguiment del llac de Can Zam

Seguiment de la Biodiversitat del llac de Can Zam

 

 

En què consisteix el projecte?

 

El seguiment de la biodiversitat  del llac de Can Zam és un dels 10 projectes participatius que l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha iniciat en col.laboració amb  diferents entitats educatives per promoure la participació dels alumnes en la millora de l'entorn.

Els alumnes de 4rt d'ESO de l'assignatura de Biologia i Geologia del nostre Institut ens hem plantejat elaborar un registre de la fauna associada al llac per tal de valorar el grau de naturalització del llac de Can Zam. Han col.laborat amb nosaltres  els tècnics de Galanthus.

Què és un llac naturalitzat?

 

 abril4.jpg


   El llac de Can Zam és una làmina artificial d'aigua que s'extreu del subsòl i no és tractada amb productes químics, ni amb clor ni amb alguicides. 

   La depuració de l'aigua es veu afavorida per un sistema de recirculació que evita que quedi estancada.  La vegetació dels marges i de les illes també ajuda a la filtració natural de l'aigua

 

 

Quina és la nostra hipòtesi?

 

La naturalització del llac i  la situació estratègica del parc, entre la Serralada de la Marina i el riu Besòs, presenta  les condicions adequades per a la proliferació de moltes espècies faunístiques, tal i com passa a altres parcs urbans de la ciutat de Barcelona.  Per això la nostra hipòtesi de treball serà  que "el llac de Can Zam té una gran biodiversitat de macroinvertebrats".

Com desenvolupem el treball?

 

  • Analitzem els paràmetres fisicoquímics de l'aigua a l'hivern i a la primavera
  • Recollim mostres de macroinvertebrats en dues sessions, a l'hivern i a la primavera
  • Comparem els resultats obtinguts amb els d' altres basses naturalitzades de Barcelona

 

  10.jpg

Com fem el mostratge?

 

Ens dividim en vuit grups.  Cada grup té assignat una zona del llac.      Per fer el mostreig utilitzem un salabre, que passem pel fons de la bassa, fregant el terra, diversos cops.

Filtrem el material obtingut i aconseguim una pasta de residus sòlids que aboquem a un pot de plàstic.  Afegim una mica d'alcohol per tal que es conservi millor la mostra i no desprengui olor desagradable. Aquesta serà la mostra que processarem al laboratori.

 6.jpg          abril2.jpg         2.jpg            4.jpg               3.jpg

 

 L'anàlisi fisicoquímic

 

Els paràmetres fisicoquímics són importants per determinar la qualitat de l'aigua. Per fer-ho hem utilitzat unes tires indicadores que hem submergit en l'aigua recollida del llac.  Els resultats es llegeixen seguint un codi de colors.  Els paràmetres analitzats han estat: ió amoni, nitrats, nitrits, alcalinitat, duresa i pH.  La terbolesa l'hem mesurat amb un disc de Secchi.

           IMG_20170116_101217.jpg                         IMG_20170116_091026.jpg

 

Com processem les mostres?

 

Les mostres que hem obtingut del llac les portem al laboratori de l'Institut.  Tornem a filtrar-les per quedar-nos amb la part sòlida i separar-la de l'alcohol que portava.  Posem la mostra a una cubeta .  Amb ajuda d'unes pinces busquem macroinvertebrats. Els que trobem els observem a la lupa binocular i els classifiquem amb l'ajut d'una taula de classificació.

 

IMG_20161216_135014.jpg        IMG_20161216_135119.jpg

 

Quina biodiversitat hem observat al llac?

 

a) Vegetació

 

      Al llac de Can Zam trobem espècies aquàtiques característiques que desenvolupen el seu cicle biològic a l'aigua. Tenen una part de la seva estructura vegetativa dins de l'aigua (rizomes) i una part  aèria.  Són importants per la seva capacitat de depuració. Són un bon suport de microorganismes i refugi de fauna aquàtica.  Els seus òrgans submergits extreuen nutrients o càrrega de contaminants.  Hi trobem, majoritàriament, canyís (Pragmatites australis), boga (Typha latifolia), lliri groc  (Iris pseudacorus), i joc d'estany (Scirpus holoschoenus).

Al voltant del llac hi trobem arbrat caducifoli, com el plàtan fals (A. pseudoplatanus) les fulles dels quals, en caure a l'aigua durant la tardor, constitueixen una important font de nitrats.

 

 abril5.jpg                                   abril8.jpg

 

 

b) Macroinvertebrats

 

En el mostreig que hem realitzat hem trobat algunes espècies de macroinvertebrats en diferents estadis del seu cicle vital:

Quironòmids

  abril9.jpg                                                hivern5.jpg                                                hivern2.jpg

Els quironòmids són una espècie de mosquits no picadors. Aquests organismes són insectes voladors que desenvolupen els seus primers estadis de vida dins de l'aigua.  En aquesta família trobem també els cucs de sang vermell (larves del gènere Chironomus), que es caracteritzen per la presència d'un pigment respiratori vermell, l'hemoglobina, que és el que els permet viure en medis pobres en oxigen.

Odonats

Les larves de Ortherum i Ischura (espiadimonis) són espècies aquàtiques i depredadores.  Mengen petits insectes aquàtics o altres larves.

 abril11.jpg                                abril5.jpg

  A l'esquerra, nimfes d'espiadimonis. A la dreta, un odonat  en el procés de muda.

 

Cua de rata

 

És la larva d'un dípter pol.linitzador del gènere Eristalis.                                        abril10.jpg

Respiren aire atmosfèric gràcies a un llarg sifó que tenen en la part posterior del cos. Això els permet viure en aigües contaminades.  Els adults, totalment inofensius,mimetitzen les abelles.

 

Barquers

 Els barquers són una família d'insectes aquàtics que viuen en aigües quietes on neden prop del fons. Mengen petits insectes. 

 

Efímeres

 

Les efímeres són un grup d'insectes. Les seves fases juvenils són aquàtiques.  Es caracteritzen per presentar tres pèls molt llargs a l'extremitat de l'abdomen.  els adults són molt fràgils, i el seu cicle de vida és mot curt en comparació al de les nimfes (hores o dies), motiu pel qual es coneixen vulgarment com a efímeres.  Són bàsicament herbívors i s'alimenten de restes vegetals i algues.  Les seves larves són aliment de peixos.

 

c) Vertebrats

 

Entre els vertebrats que hem pogut veure o sentir troben  granotes (no hem pogut determinar les espècies), un bernat pescaire (Ardea cinerea), la polla d'aigua (Gallinula chloropus) i  l'ànec collverd (Anas platyrhynchos).

Destaca la presència de tortugues d'orelles vermelles ( Trachemys scripta )  i de carpins (Cyprinus sp), molt abundants. Ambdues són espècies  invasores, originàries d'altres zones geogràfiques, i comercialitzades al nostre país com a animals de companyia.

 abril1.jpg      abril3.jpg            abril2.jpg              abril8.jpg

        Esplugabous                             Tortuga d'orelles vermelles                                                Bernat pescaire                                     Carpí

 

COMPARACIÓ AMB LES BASSES DE TRES PINS I JARDINS DE MOSSÈN CINTO VERDAGUER (BCN)

 

taula3.png

 

fauna1.png

 

 

-El llac de Can Zam presenta una elevada terbolesa en comparació a les basses de Tres pins i Mossèn Cinto Verdaguer. Les defecacions dels carpins i la bioturbació associada a aquests animals en són  responsables.

-Trobem poca biodiversitat de macroinvertebrats al llac de Can Zam.  També apareixen algunes espècies anòxiques,  com el cucs de sang vermell, quironòmids adaptats a ambients pobres en oxigen.

- En el llac de Can Zam trobem espècies invasores, com les tortugues de orelles vermelles i els carpins. De fet, els carpins són l'espècie més abundant que hem trobat.  Aquestes espècies disminueixen   la biodiversitat del llac i perjudiquen espècies autòctones.

CONCLUSIONS I PROPOSTES

 

 No podem parlar d'un llac naturalitzat amb una bona diversitat. Per tant, no s'ha complert la nostra hipòtesi.   Les espècies invasores, introduïdes pels humans en aquestes basses urbanes, són una amenaça pels ecosistemes naturals. Malgrat hem vist que hi ha un cartell informatiu  que avisa de la prohibició d'alliberar animals a la bassa, aquests són massa petits i, potser, no alerten clarament del perill que suposa aquest alliberament. 

Una possible mesura  seria introduir cartells informatius més grans i amb una simbologia més clara per a tothom.

 

Totes les fotografies del projecte