Dokuwiki al Puig

Aquesta setmana hem posat en funcionament la Dokuwiki del Puig Castellar per a la gestió dels Crèdits de Síntesi d'informàtica. Dokuwiki és un wiki senzill d'utilitzar i enfocat a la creació de qualsevol tipus de documentació, de manera col·laborativa. D'aquesta manera, implantem eines web 2.0 en la gestió dels projectes.