Sacarosa 2M i osmosi

Animació per veure el comportament d'una solució 2M de sacarosa en front de medis iso-hipo-hipertònic

http://gam3avoice.com/library/?p=243