Els Lípids

Pàgina web del projecte Biosfera del MEC, amb activitats interactives

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos8.htm