El Microscopi òptic

Activitat interactiva per entendre i conèixer el microscopi
http://www.genmagic.net/fisica/pl1c.swf