LLISTAT DE LLIBRES DE LECTURA PER A ALUMNES D'ESO

Llibres de lectura que són adients als alumnes d'ESO.

Aquí podreu trobar una selecció de llibres de lectura que són adients per a tots els alumnes d'ESO, ja siguin de primer com de segon cicle. El grau de dificultat o d'interès no està en l'edat sinó en el costum lector que tingui l'alumne.