PROCESSOS

PE02-v00

Elaborar i revisar el Projecte Educatiu

PE03-v00

Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió

PE04-v00

Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF

PC12-v00

Desenvolupar l’Ensenyament/Aprenentatge dels CCFF FP

PC14-v00

Gestionar la satisfacció dels grups d'interès

PS23-v00

Realitzar la gestió del sistema de la qualitat

PS25

PS25 Gestionar la biblioteca i el coneixement

PS27

PS27 Gestionar el sistema informàtic

PE03

Procediments corresponents a PE03 Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió

PE04

Procediments corresponents a PE04 Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF

PE06

Procediments corresponents a PE06 Intercanvi d'experiències pedagògiques i de gestió (Inclou procediments ERASMUS+).

PC11

Procediments corresponents a PC11 Informació i admissió.

PC12

Procediments corresponents a PC12 Ensenyament Aprenentatge a la FP.

PC13

Procediments corresponents a PC13 Assessorament i Reconeixement.