Processos

PC11

Procediments corresponents a PC11 Informació i admissió.

PC12

Procediments corresponents a PC12 Ensenyament Aprenentatge a la FP.

PC12-v00

Desenvolupar l’Ensenyament/Aprenentatge dels CCFF FP

PC13

Procediments corresponents a PC13 Assessorament i Reconeixement.

PC14-v00

Gestionar la satisfacció dels grups d'interès

PE02-v00

Elaborar i revisar el Projecte Educatiu

PE03

Procediments corresponents a PE03 Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió

PE03-v00

Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió

PE04

Procediments corresponents a PE04 Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF

PE04-v00

Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF

PE05-v00

Gestionar la comunicació, promocions i relacions

PE06

Procediments corresponents a PE06 Intercanvi d'experiències pedagògiques i de gestió (Inclou procediments ERASMUS+).