PROCESSOS

Fitxer Mapa de Processos v00
Fitxer PE01-v00
Planificar i Organitzar el Centre
Fitxer PE02-v00
Elaborar i revisar el Projecte Educatiu
Fitxer PE03-v00
Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió
Fitxer PE04-v00
Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF
Fitxer PC11-v01
Informació i admissió
Fitxer PC12-v00
Desenvolupar l’Ensenyament/Aprenentatge dels CCFF FP
Fitxer PC13-v00
Assessorament i Reconeixement
Fitxer PC14-v00
Gestionar la satisfacció dels grups d'interès
Fitxer PS22-v00
Gestió Administrativa
Fitxer PS23-v00
Realitzar la gestió del sistema de la qualitat
Fitxer PS25
PS25 Gestionar la biblioteca i el coneixement
Fitxer PS27
PS27 Gestionar el sistema informàtic
PE05
PE03
Procediments corresponents a PE03 Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió
PE04
Procediments corresponents a PE04 Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF
PE06
Procediments corresponents a PE06 Intercanvi d'experiències pedagògiques i de gestió (Inclou procediments ERASMUS+).
PC11
Procediments corresponents a PC11 Informació i admissió.
PC12
Procediments corresponents a PC12 Ensenyament Aprenentatge a la FP.
PC13
Procediments corresponents a PC13 Assessorament i Reconeixement.
PC14
PS22
Procediments corresponents a PS22 Realitzar la gestió administrativa.
PS23
Procediments corresponents a PS23 Realitzar la gestió del sistema de la qualitat
PS25
PS27
Procediments corresponents a procés PS27 Gestionar el sistema informàtic
Fitxer PE05-v00
Gestionar la comunicació, promocions i relacions
Fitxer PE06-v00
Fitxer PS21-v00
Fitxer PS28-v00
Fitxer PS29-v00
Fitxer PS26-v00