Processos

per Gestió Qualitat darrera modificació 2020-11-19T13:44:33+02:00
PC11
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:33

Procediments corresponents a PC11 Informació i admissió.

PC12
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:34

Procediments corresponents a PC12 Ensenyament Aprenentatge a la FP.

PC12-v00
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Desenvolupar l’Ensenyament/Aprenentatge dels CCFF FP

PC13
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:34

Procediments corresponents a PC13 Assessorament i Reconeixement.

PC14-v00
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Gestionar la satisfacció dels grups d'interès

PE03
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Procediments corresponents a PE03 Desenvolupar i Revisar el Sistema de Gestió

PE04
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Procediments corresponents a PE04 Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF

PE04-v00
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:32

Elaborar i revisar el Projecte Curricular dels CCFF

PE05-v00
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:34

Gestionar la comunicació, promocions i relacions

PE06
per Gestió Qualitat — darrera modificació 25/03/2020 18:33

Procediments corresponents a PE06 Intercanvi d'experiències pedagògiques i de gestió (Inclou procediments ERASMUS+).