CALENDARI D'INSCRIPCIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR I MITJÀ

CALENDARI INSCRIPCIONS PROVES D'ACCÉS A CICLES GRAU SUPERIOR I MITJÀ + (ARTÍSTIC I ESPORTIU) 2019- 2020

 

 

Inscripció: del 16 (a partir de les 9 h) al 26 de març de 2020

Pagament de la taxa: fins al 27 de març de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 14 d'abril de 2020

Presentació de la documentació al centre: del 15 al 28 d'abril de 2020 (en horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 29 d'abril de 2020

 

* En relació amb les mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació als centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2:

 

Proves d'accés als cicles de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius

Es mantenen les dates d'inscripció (que és telemàtica, del 16 al 26 de març) i, en cas s'hagi de presentar documentació en els centres, s'estableix com a via per fer-ho el correu electrònic del centre (documentació escanejada).