Recuperacions ESO trimestres anteriors

Per poder recuperar els trimestres anteriors de les matèries que teniu suspeses, heu de realitzar les tasques que s'especifiquen a continuació, segons el nivell i la matèria:
PRIMER ESO RECUPERACIONS
SEGON ESO RECUPERACIONS
TERCER ESO RECUPERACIONS
QUART D'ESO RECUPERACIONS