CONCURS ARTÍSTIC-LITERARI DE SANT JORDI DE L’INSTITUT PUIG CASTELLAR (ABRIL 2021)

CONCURS ARTÍSTIC-LITERARI DE SANT JORDI 

DE L’INSTITUT PUIG CASTELLAR 

(ABRIL DE 2021)

Es convoca el concurs artístic-literari de Sant Jordi del curs 20/21 amb les bases que a continuació es detallen.

Bases del premi artístic-literari

 1. Els treballs han de tractar del tema: EL VIATGE
 2. Hi poden concursar tots els/les alumnes de l’Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, dividits en les categories següents:

(1) Alumnes de 1r Cicle d’ESO   

(2) Alumnes de 2n Cicle d’ESO

(3) Alumnes de Batxillerat i Cicles.

 1. Cada alumne/a pot presentar els treballs, com a data màxima, fins al dia 7/4/2021, en cadascuna de les modalitats següents:

MATÈRIES

1R I 2N ESO

3R I 4T ESO

BATX-CICLES

CATALÀ

HAIKÚ/PROSA (màx. 3 cares)

POESIA/PROSA (màx. 3 cares)

POESIA/PROSA (màx. 3 cares)

CASTELLÀ

GREGUERÍA/PROSA (màx. 3 cares)

POESIA/PROSA (màx. 3 cares)

POESIA/PROSA (màx. 3 cares)

ANGLÈS/FRANCÈS/ALEMANY

POESIA/PROSA (màx. 3 cares)

POESIA/PROSA (màx. 3 cares)

POESIA/PROSA (màx. 3 cares)

VIP

CÒMIC

CÒMIC

CÒMIC

AULA D’ACOLLIDA

PROSA CATALANA/POESIA CATALANA

 

FOTO CREATIVA

FOTO AMB UNA FRASE ESCRITA EN CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS

(i  altres llengües, si s’escau)

FOTO AMB UNA FRASE ESCRITA EN CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS 

(i  altres llengües, si s’escau)

FOTO AMB UNA FRASE ESCRITA EN CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS

(i  altres llengües, si s’escau)

 1. Tots els escrits han de ser originals de l’autor/a (poden ser realitzats per a activitats escolars).
 2. La presentació dels treballs es realitzarà de la manera següent :
 • Cada escrit ha de tenir un pseudònim. Hi haurà d’haver tants pseudònims diferents com modalitats a què us vulgueu  presentar.
 • Cada escrit es col·locarà dins d’un sobre gran. El sobre tindrà una etiqueta on ha de constar el títol del treball, el pseudònim i la categoria a què es presenta.
 • Dins del sobre s’hi introduirà una plica amb el vostre nom real i el pseudònim que hagueu escollit. 
 • Aquest sobre es lliurarà al professor o professora de llengües i/o visual i plàstica.
 1. No necessàriament totes les categories han de resultar premiades. Quedarà sota el criteri del jurat. 
 2. El premi consistirà en un xec regal subvencionat per l’AMPA
 3. Els guardonats s’anunciaran divendres dia 23 d’abril de 2021, durant l’acte que es farà amb  motiu de la diada de Sant Jordi.
 4. Els jurats d’aquesta convocatòria estaran formats per professors dels diferents departaments del Centre.
 5. Tots els treballs es poden escriure a mà (lletra clara)  o poden estar impresos, amb interlineat 1,5 i lletra Arial 12.
 6. Si algun escrit o treball plàstic no compleix els requisits d’aquestes bases no serà tingut en consideració en les deliberacions dels jurats corresponents.

 • Comissió organitzadora Sant Jordi 2021

Santa Coloma de Gramenet