Activitats recuperació setembre

Calendari d'exàmens de setembre i treballs i activitats que l'alumnat d'ESO amb matèries suspeses ha de realitzar durant l'estiu