Comparativa

Comparativa de SGBD

  1. Fes una llista de 10 SGBD
  2. Trien dos i fes una extensa comparativa de les característiques d'un i altre.