Estructura interna del ordinador

L'ordinador s'estructura a través del xipset. El xipset és l'element que conté els controladors de l'ordinador. Està dividit en dues parts: el North-Bridge i el South-Bridge. El North-Bridge interconecta i controla els dispositius que necessiten una gran transferència de dades amb la CPU: la memòria RAM i la targeta gràfica. El South-Bridge interconecta i controla els dispositius que no necessiten mantenir una relació directa amb la CPU.

Placa base

Anem a veure un exemple real de l'estructura que acabem de veure:


Xipset


El Xipset és un element de suma importància. El xipset  acaba determinant la majoria de característiques tècniques del nostre sistema.