Fitxer ODT document activitat-27_.odt
Guía sobre memòries
Guía molt completa en pdf creada per Kingston. Les versions en els diferents idiomes difereixen. La versió més completa i actualitzada és l'anglesa.
Fitxer PDF document memories_versio_626.pdf
Fitxer OpenOffice Impress presentation memories_versio_626.sxi
imatges