Sou a: Inici / Usuaris / rborrell / c2 / unitat-didactica-4-la-informacio / na3-fitxers / 3.1. Tipus de fitxers

3.1. Tipus de fitxers

La meva pàgina web a Valinor

Si tens un usuari a Valinor pots tenir la teva pròpia Web.

Suposem que el teu nom d'usuari a valinor és pgrullo.

Els pasos a realitzar són:

  • Conectem a Valinor:
ssh pgrullo@valinor
  • Un cop a valinor creem la carpeta public_html en el nostre home:
mkdir $HOME/public_html (que és el mateix que mkdir /home/pgrullo/public_html )
  • Tot el que coloquem dins la carpeta public_html, serà accessible a l'adreça:
http://valinor.iespuigcastellar.xeill.net/~pgrullo
  • Per que el servidor web Apache que hi ha instal.lat a Valinor, pugui entrar en la nostra carpeta public_html caldrà que hi hagin els permisos adients:
rwx--x--x per /home/pgrullo (Que hi hagi execució per "others". chmod o+x /home/pgrullo)

rwxrwxr-x per /home/pgrullo/public_html (Que hi hagi lectura i execució per "others": chmod o+rx /home/pgrullo/public_html ) 
  • Ara ja pots crear el teu arxiu Index.html i colocar-lo dins de /home/pgrullo/public_html. Recorda que l'arxiu ha de tenir permisos de lectura per others:
rwxr--r-- /home/pgrullo/public_html/Index.html  ( chmod o+r /home/rborrell/public_html/Index.html )

Per defecte Apache no mostra el contingut d'un directori. Si volem que  el mostri hem d'incloure un arxiu anomenat .htaccess que sobreescriurà les directives d'Apache en el directori en qual el coloquem i els directoris superiors. Per exemple, si volem que a tota la nostra web es mostrin els continguts del directori, creem l'arxiu .htaccess (arxiu de text) en el directori public_html i hi posem la directiva:

 Options +Indexes

L'arxiu .htaccess ha de tenir els permisos adients per que Apach pugui llegir-lo:

rwxr--r-- /home/pgrullo/public_html/.htaccess  ( chmod o+r /home/rborrell/public_html/.htaccess )