Animació per entendre la glucòlisi

Seguiu l'explicació amb la fotocòpia del cicle complert
http://programs.northlandcollege.edu/biology/Biology1111/animations/glycolysis.html